28 marca  2014 roku w  budynku Dyrekcji Naczelnej naszych Zakładów odbyło się  Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze NSZZ Solidarność działającej w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.  Na 109 Delegatów w Walnym udział brało 90 osób. W wyniku obrad wybrano Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej na kadencję 2014-2018, Komisję Międzyzakładową i Komisję Rewizyjną.

Przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej został dotychczasowy przewodniczący kol. Andrzej Jacyna, którego kontrkandydatem był kol. Michał Świderski. W skład Komisji Międzyzakładowej na kadencję 2014-2018 weszli.

 •             Cygan Mariola
 •          Dębowski Konrad
 •       Góra Roman
 •      Górzyński Marcin ( PIZAP)
 •          Harmasz Sylwester
 •          Jacyna Andrzej ( Przewodniczący)
 •           Kamionka Tomasz ( PIZAP)
 •           Marcinkowski Marek
 •           Nawrotek Elżbieta
 •          Szymański Piotr
 •             Śliwa Piotr
 •         Świderski Michał
 •                  Wach Ewa ( STOZAP)

W skład Komisji Rewizyjnej na kadencję 2014-2018 weszli.

 • Dudek Małgorzata
 •   Filipek Joanna        
 •     Kapciak Dariusz 
 •     Kozioł Beata    
 •    Seredyn Marian    
 •    Sikora Waldemar   
 •     Szymański Grzegorz
 •   Wójtowicz Grzegorz     

Dnia 31.03.2014 roku członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność zgodnie ze statutem wyborczym NSZZ Solidarność wybrali ze swojego grona dwoje vice-przewodniczących. W wyniku głosowania wybrani zostali  Piotr Śliwa i Roman Góra, który będzie pełnił tę funkcję społecznie.

 

 

Relacja Fotograficzna z Walnego