Na 19 maja wyznaczono Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. Obrady rozpoczną się w siedzibie Spółki o 11:00.

W rozwinięciu propozycje uchwał na Walne

http://slimak.onet.pl/_m/nb/biznes/20150421/133214/uchwaly_zwz_19_maja_2015.pdf