1,1 proc. wyniosła ubiegłoroczna emerycka inflacja. Planowana waloryzacja rent i emerytur miała wynieść połowę tego, co rok temu.

Wyniesie jeszcze mniej. Świadczenia ledwo wzrosną.
W projekcie budżetu na 2014 rok było zapisane, że podwyżki rent i emerytur wyniosą 2,14 proc. Prawie połowę tego, o ile emerytury wzrosły w roku 2013 (4 proc.), kiedy średnio emeryt i rencista dostał 71 zł brutto podwyżki.