11 czerwca odbyło się szkolenie związkowe dla działaczy wybranych na kadencję związkową 2014-2018. W Puławach gościliśmy członka Zarządu Regionu Środkowowschodniego i zarazem Skarbnika Regionu Marka Watorskiego, panią księgową i radcę prawnego.

Podczas szkolenia każda z wymienionych osób krótko przedstawiła zasady funkcjonowania organizacji związkowej. Przedstawiła prawa, ale także obowiązki ciążące na każdym z działaczy funkcyjnych.