Na poniedziałkowym spotkaniu ze stroną społeczną, Zarząd przekazał informacje o :

– wysokości nagrody na Dzień Chemika – 800zł. brutto i wypłatę do końca miesiąca maja

– wypowiedzeniu umowy wszystkim Spółkom Grupy Azoty ( bez podania przyczyn ) przez firmę LUXMED, jest planowane spotkanie stron w tej sprawie

– zmianach w Statucie Spółki , proponowane zmiany mają na celu dostosowanie Statutu Spółki w szczególności do przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U z 2016, poz. 2259) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U z 2016, poz. 2260) oraz przywróceniu paragrafu 29 dotyczącego zatrudnianiu członka Zarządu wybieranego przez załogę

– prezentacji w naszej firmie 29 maja aktualizacji strategii dla Grupy Azoty, w tym planowanego na poziomie Grupy utworzeniu Pionu Korporacyjno – Handlowego