W dniu wczorajszym tj 26 stycznia br. w Warszawie zebrali się przedstawiciele Sekretariatu Przemysłu Chemicznego na pierwsze po wyborach parlamentarnych spotkanie z Ministrem Skarbu Państwa Panem Henrykiem Baranowskim oraz dyrektorem Pawłem Kaczmarkiem. Przedstawicielami naszej Komisji na tym spotkaniu byli kol. Andrzej Jacyna i Piotr Śliwa. Podczas wczorajszego spotkania zostało poruszonych wiele problemów sekcji skupionych w Sekretariacie Przemysłu Chemicznego. Naszym celem było przekazanie Panu Ministrowi Baranowskiemu naszych obaw co do zmiany parytetów w zarządzaniu Grupą Azoty, co może mieć konsekwencje wyprowadzenia naszych Zakładów z Giełdy Papierów Wartościowych, co może skutkować, że staniemy się jednym z zakładów z Tarnowa. W dalszej konsekwencji może to skutkować zmniejszeniem załogi ZAP, po przez wygaszenie niektórych zakładów w naszej firmie, mogą zostać zlikwidowane zapisy Układu Zbiorowego Pracy czy inne zapisy pozaukładowe, bardzo korzystne dla naszych Pracowników. Zaznaczyliśmy, że jesteśmy najlepszą firmą w branży mówiliśmy o milionowych zyskach netto naszej firmy, że to my powinniśmy przewodzić Grupie Azoty i to wszystko może zostać zniszczone.

A.J