W tym roku biegi uliczne, po raz pierwszy, będą objęte klasyfikacją elektroniczną. W związku z tym prosimy wszystkich, którzy chcieliby wystartować w kategorii: bieg studentów, bieg szkół ponadgimnazjalnych, bieg szkół gimnazjalnych lub bieg szkół podstawowych – klasy 4-6 o dokonanie rejestracji za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie datasport.pl lub na stronie organizatora pod linkiem: https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zgloszgrup.php?zawody=2999

Szkoły zachęcamy do zapisów grupowych.

Podobnie w przypadku firmowego biegu VIP. Chętnych zapraszamy również do rejestracji elektronicznej na stronie datasport.pl lub na pod linkiem https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zgloszgrup.php?zawody=3013

Uczestników biegu VIP prosimy o dokonywanie opłaty startowej w wysokości 50 zł na konto organizatora: PKO BP O/Lublin nr rachunku 31 1020 3150 0000 3802 0003 6384.  W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko zawodnika z dopiskiem „bieg VIP”. Zebrane fundusze zostaną w całości przeznaczone na stypendium dla zdolnych dzieci z rodzin wielodzietnych.