25 lipca b.r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o powołaniu Zespołu do spraw negocjacji Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w celu przygotowania propozycji zmian do ZUZP i Regulaminu Pracy oraz przeprowadzenia procedury uzgodnień z organizacjami związkowymi. Obowiązujący na chwilę obecną tekst Układu reguluje stan na dzień ósmy maja 2017 roku.

2 sierpnia odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ze stroną społeczną. W rozpoczęciu negocjacji udział wzięli prezesi: Jacek Janiszek i Andrzej Skwarek. Celem tego pierwszego spotkania było wstępne przedstawienie przez stronę społeczną tematów postulowanych zmian w zapisach układowych. Związkowcy przedstawili kilka spraw – głównie z zakresu Rozdziału IV dotyczącego czasu pracy. Konkretne postulaty mają zostać przygotowane przez stronę związkową na piśmie i w tej formie przekazane w najbliższych dniach Zespołowi.

Kolejne spotkanie zaplanowano na środę 9 sierpnia.

źródło intranet pulawy