11 października odbyło się spotkanie największych organizacji związkowych działających w naszej firmie. W spotkaniu oprócz przedstawicieli związków zawodowych udział wzięli członek Zarządu Pan Wojciech Kozak a także członek Rady Nadzorczej z wyboru pracowników Andrzej Bartuzi, który reprezentował także nieobecnego Jacka Wójtowicza, którego zatrzymały obowiązki zawodowe.
Głównym tematem spotkania były tematy związane z Umową Społeczną, powszechnymi podwyżkami dla pracowników naszej firmy, czy opracowaniem nowego Regulaminu Premiowania. Spotkanie rozpoczęło wystąpienie prezesa Wojciecha Kozaka, który przedstawił ogólną sytuację panującą teraz w polskiej chemii, a także przyszłe możliwe scenariusze.
Później głos zabrał Andrzej Bartuzi, który w swoim imieniu, ale także Jacka Wójtowicza zgłosił problem związany  z oczekiwaniami pracowników w sprawie poziomu wynagrodzeń zasadniczych, związanych z podniesieniem kwalifikacji i awansem oraz nieuzasadnionych dysproporcji w wynagradzaniu.Wszystkie wnioski zostaną w najbliższym czasie przedstawione Zarządowi naszej spółki.
Na piątkowym spotkaniu ustalono także kolejne spotkania Organizacji Związkowych.