W środę 14 sierpnia w Puławskim Parku Technologicznym odbyło się kolejne
spotkanie w sprawie negocjacji Umowy Społecznej dla pracowników Zakładów
Azotowych Puławy.
W środowym spotkaniu udział brali przedstawiciele wszystkich 6 Związków
Zawodowych w naszych zakładach. Zarząd Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy
reprezentowali wiceprezesi Wojciech Kozak i Zenon Pokojski. Grupę Azoty SA
reprezentował Pan Jerzy Koziara.
Uczestnicy spotkania jeszcze raz na spokojnie zapoznali się ze wszystkimi
propozycjami, które padły od początku rozmów o Umowie Społecznej. Jeszcze
raz wymienione niżej postulaty omówiono i przeanalizowano :
. zachowanie miejsc pracy,
. stały rozwój Spółki,
. wzrost funduszu wynagrodzeń,
. zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz socjalny,
. wypłatę premii konsolidacyjnej,
. zachowanie siedziby Spółki oraz jej spójności organizacyjnej, w
szczególności poprzez niewydzielanie ze struktury organizacyjnej nowych
podmiotów gospodarczych,
. zapewnienie że pracownicy nie będą przenoszeni i oddelegowani do innych
podmiotów gospodarczych należących do Grupy Azoty,
. zaniechanie zatrudniania pracowników za pośrednictwem agencji pracy
tymczasowej,
. wprowadzenie pakietu medycznego oraz programu emerytalnego dla
pracowników.

Część naszych oczekiwań została przedłożona raz jeszcze Zarządowi Grupy
Azoty i ma być poruszona na kolejnym spotkaniu w połowie września. Ważne
jest, to że uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich związków i odbyło
się ono w merytorycznej atmosferze, która może przynieść korzystne
rozwiązania dla pracowników naszej spółki.