W dniu 20.09.2018r. Rada Nadzorcza w całości poświęcona była przesłuchaniom kandydatów na prezesa naszej spółki.

W wyniku ogłoszenia internetowego  zamieszczonego na naszej stronie internetowej, aplikację złożyło 6 osób. Do dalszego etapu dopuszczonych zostało pięciu kandydatów spełniających warunki  zgodnie z zamieszczonym ogłoszeniem. Wśród kandydatów był jeden aktualnie pracujący w spółce, dwóch kandydatów byłych pracowników, członek Rady Nadzorczej oddelegowany do Zarządu i pracownik KUL.

Kandydaci mieli możliwość zaprezentowania się i następnie odpowiadali na pytania członków RN między innymi  z tematyki dotyczącej, ścieżki zawodowej kandydata , doświadczenia zawodowego oraz predyspozycji do pełnienia funkcji prezesa, znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników, znajomością dot. funkcjonowania spółek handlowych,  zakresu działalności ZAP oraz sektora chemicznego, wiedzy i kwalifikacji oraz doświadczeniem w dziedzinie organizacji pracy organów kolegialnych, w zakresie komunikacji i relacji interpersonalnych itp.

W wyniku przeprowadzonej oceny na Prezesa GA ZAP został wybrany p. Krzysztof Bednarz.

                                                                                                                 Jacek Wójtowicz

                                                                                                                 Grzegorz Mandziarz