Na odbytym 25 października spotkaniu negocjacyjnym, w sprawie ustalenia wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na rok obrotowy 2012/2013, Strona Pracodawcy podtrzymała swoje wcześniejsze stanowisko, w którym ze względu na trwający proces konsolidacyjny oraz wybór nowego Zarządu Spółki, zaproponowała, żeby do negocjacji wskaźnika wrócić po 31 grudnia 2012 r. Zakładowe Organizacje Związkowe po analizie wszystkich zgłoszonych propozycji nie ustaliły wspólnego stanowiska w sprawie wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na bieżący rok obrotowy.
W związku z powyższym na podstawie § 3 ust. 3 Procedury negocjowania wskaźnika, Pracodawca w drodze zarządzenia w terminie 14 dni od daty zakończenia negocjacji, ustali wskaźnik przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na rok obrotowy 2012/2013.