Ponad połowa Polaków (55 proc.) deklaruje, że ich zasoby finansowe są przeciętne – starcza im na zaspokojenie codziennych potrzeb, ale muszą oszczędzać, aby kupić coś droższego, wynika z najnowszego badania CBOS. Biedy obawia się jedna trzecia Polaków, a 7 proc. deklaruje swoją bezradność.
Jedna czwarta respondentów określa swój standard życia jako ponadprzeciętny, a jedna piąta (21 proc.) – jako niższy niż średni. Wprawdzie deklarowane w tym roku możliwości finansowe gospodarstw domowych są zbliżone do tych z roku 2015, jednak odsetek badanych żyjących na poziomie ponadprzeciętnym jest obecnie najwyższy od czasu, odkąd monitorujemy tę kwestię (czyli od roku 1993), natomiast odsetek żyjących skromnie lub biednie – najniższy w tym okresie.
Według CBOS, biedy obawia się niemal jedna trzecia Polaków, w tym 22 proc. twierdzi, że jakoś sobie z nią poradzi, a 7 proc. deklaruje wobec niej bezradność. Siedmiu na dziesięciu Polaków (70 proc.) nie odczuwa takiego zagrożenia.
W ciągu ostatniego roku zwiększyła się grupa badanych spokojnych o swoje finanse, ubyło zaś tych, którzy wyrażają niepokój w tej kwestii.
Ogólnie rzecz biorąc, w ostatnich trzech latach Polacy czują się pod względem finansowym bezpieczniej niż wcześniej, a tegoroczny odsetek osób deklarujących poczucie zagrożenia biedą jest najniższy od około dwudziestu lat.