Połowa Polaków popiera protesty związkowe zorganizowane we wrześniu przez “Solidarność”, OPZZ i FZZ.
Podczas badania CBOS połowa respondentów poparła protesty związkowców, a niespełna dwie piąte badanych (37 proc.) zadeklarowało, że są przeciwni tej akcji.

Protesty popierają młodzi. Osoby w wieku od 18 do 24 lat częściej niż inne grupy wiekowe mają ochotę protestować przeciw polityce rządu (60 proc.). Protesty najsilniej popierają robotnicy wykwalifikowani (67 proc.), a także gospodynie domowe (66 proc.), osoby bezrobotne (62 proc.) oraz uczniowie i studenci (61 proc.).

Aż 85 proc. zwolenników PiS popiera protesty, ponad połowa wyborców SLD, niespełna połowa sympatyków PSL oraz Ruchu Palikota, chociaż w elektoracie RP przewagę mają przeciwnicy protestów. Nieprzychylni protestom są w zdecydowanej większości wyborcy PO.

Badanie przeprowadzono w dniach 5-12 września na liczącej 911 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych Polaków.