W dniu wczorajszym z inicjatywy związków zawodowych odbyło się kolejne spotkanie z Zarządem Zakładów Azotowych Puławy w sprawie podwyżek motywacyjno- regulacyjnych dla pracowników naszej firmy. Oprócz przedstawicieli Organizacji Związkowych udział we wczorajszym spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Rady Nadzorczej Andrzej Bartuzi i Jacek Wójtowicz.

protokol30102013zasadyprotokol30102013
W toku rozmów przedstawiciele Związków Zawodowych wysłuchali propozycji pracodawcy, w sprawie podwyżek regulacyjnych. Propozycja nie została zaakceptowana w zamian liderzy związkowi zaprezentowali wspólnie wypracowane stanowisko, na które odpowiedź Zarządu zostanie udzielona na kolejnym spotkaniu.
Na wczorajszym spotkaniu ustalono także, że spotkania z Zarządem trwały będą w listopadzie a głównymi tematami będą:
? Podwyżki regulacyjne
? Nagroda świąteczna
Zarząd poprzez dyrektora personalnego Ryszarda Bartczaka wspomniał także o wdrożeniu prac nad stanowiskami kontraktowymi dla menedżerów, którzy pobierali by wynagrodzenie na wzór menedżerów firm w Grupie Azoty Policach, Kędzierzynie czy Tarnowie, gdzie mówi się o wynagrodzeniach dwu krotnych obecnych wynagrodzeń.