18 listopada odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli wszystkich Organizacji Związkowych z Zarządem Naszej Firmy. Podczas toczącego się w burzliwej atmosferze spotkania uczestnicy poruszali tematy związane głównie zasady podziału 4,3 mln złotych przeznaczonych na podwyżki regulacyjne.
Obie strony po długich negocjacjach ustaliły wspólne zasady podziały tej kwoty. Zostanie ona rozdysponowana między pracowników nie mających kategorii docelowej, a także dla tych,, którzy mają grupę do celową do 50% bazy.
Oprócz tego tematu na wczorajszym poruszono temat premii świątecznej dla pracowników naszej spółki. Niestety nie przedstawiono nam żadnych szczegółów w tej kwestii, które będą omawiane na kolejnym spotkaniu.