Poniżej przedstawiamy pismo w sprawie zmian w Zakładowym Układzie Pracy.

pismo21022014