Akt  (dzień) 1

Scena pierwsza i ostatnia:

Z sali wychodzą uśmiechnięci przedstawiciele żółtych związków zawodowych.

Przedstawiciele NSZZ wchodzą na sale i przedstawiają argumenty dlaczego pracownikom należy się wypłata nagrody w wysokości średniej płacy zakładowej: rekordowy wynik finansowy, tradycja lat ubiegłych, konieczność zadośćuczynienia za wypłatę zaniżonej nagrody na Święta Bożego Narodzenia.

Zarząd nie uznaje argumentów NSZZ Solidarność oraz neguje podstawy do wszczęcia sporu zbiorowego i proponują wypowiedzenie układu zbiorowego.

Przedstawiciele NSZZ w związku z deklaracją zarządu i brakiem pola do negocjacji wnioskują o zakończenie etapu rokowań i przejście do mediacji,

Zarząd uważa że jest to działanie przedwczesne i proponuje spotkanie w ramach rokowań w późniejszym terminie.

W ocenie przedstawicieli Komisji mnożenie spotkań przy braku woli zmiany stanowiska to negocjacje pozorowane.

O dalszych postępach będziemy informować .