Kolejny krok do pogotowia strajkowego: wniosek o wyznaczanie mediatora.  Decyzją Prezydium postanowiliśmy wskazać Przewodniczącego Rady Nadzorczej GA ZAP SA Pana Jacka Nieściora. Mamy nadzieję na akceptację naszej propozycji przez Zarząd a jeśli nie to poznanie argumentacji czemu nie została przyjęta. Były naciski żeby wskazać Pana Joachima Brudzińskiego ale uznaliśmy że natłok obowiązków może mu utrudnić zapoznanie się z problemem.