Zgodnie z wcześniej ogłoszonymi intencjami dotyczącymi konsolidacji polskiego sektora chemicznego, MSP informuje o zamiarze objęcia akcji nowej emisji Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. w ramach Grupy Azoty (dalej ZAT) skierowanej do akcjonariuszy Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A. (dalej ZAP).

Zamiarem MSP jest wymiana 9.686.247 (50,67%) akcji ZAP na nowe akcje ZAT zgodnie z parytetem wymiany 2.5 akcji ZAT na jedną akcję ZAP, ustalonym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAT w lipcu 2012 r.

Zgodnie z komunikatem MSP z dnia 13 lipca 2012, celem konsolidacji jest stworzenie polskiego i europejskiego lidera w sektorze chemicznym, który ze względu na skalę, dywersyfikację działalności i spodziewane synergie będzie w stanie osiągać lepsze od rynku wyniki operacyjne i stopy zwrotu dla akcjonariuszy.

Po przeprowadzeniu oferty ZAT ma szansę stać się jednym z filarów polskiego rynku kapitałowego. Jej wielkość, spodziewana kapitalizacja rynkowa i płynność akcji daje podstawy do rozważań na temat wejścia w przyszłości akcji ZAT w skład indeksu WIG20.