W dniu 16 stycznia 2015 r. w Katowicach obradował Krajowy Sztab Protestacyjny NSZZ Solidarność (przewodniczący Regionów i Sekretariatów Branżowych).

Obrady dotyczyły sytuacji na Śląsku. Zamierzałem w tej notatce dokładnie zrelacjonować przebieg spotkania, ale jak wiemy w sobotę 17 stycznia zostało podpisane porozumienie na Śląsku i w związku z powyższym jest raczej bezcelowe relacjonowanie przebiegu w tych okolicznościach. W takiej sytuacji przedstawiam tylko najistotniejsze sprawy.
Uczestnicy obrad w długiej dyskusji zastanawiali się nad formami wsparcia górników.  Postanowiono między innymi, ogłosić w całym kraju Pogotowie Strajkowe, Region Mazowsze zgłosił organizację wiecu poparcia w dniu 20 stycznia przed Ministerstwem Gospodarki.
Najbardziej przejmujące były relacje przewodniczącego Regionu Śląsko ? Dąbrowskiego ? Dominika Kolorza oraz przewodniczącego Krajowej Sekcji Górnictwa ? Jarka Grzesika z przebiegu protestu. Relacje medialne w żaden sposób nie oddawały tej determinacji, tej złości, tej chęci walki, jak relacje kolegów. Strajkujący górnicy ?na dole?, niektórzy byli tam prawie tydzień, nie chcieli wyjeżdżać a karetki zabierały ich po zasłabnięciach.
Nawiązała się również niesamowita więź, której dotąd, jak koledzy stwierdzili, raczej nie było, między górnikami dołowymi a pracownikami administracyjnymi, którzy też nie opuszczali kopalń i pomagali np. w przygotowywaniu żywności. Obserwowane było także niesamowite poparcie mieszkańców i samorządów.
Reasumując, dobrze się stało, że jest porozumienie, ponieważ ten protest był okupiony niesamowitym wysiłkiem i poświęceniem górników a ponadto, gdyby do porozumienia nie doszło, to szykowała się olbrzymia skomasowana akcja protestacyjna, która nie  byłaby obojętna dla społeczeństwa, chociaż być może skuteczna w ?dołożeniu platformie.
Dominik Kolorz podziękował wszystkim Regionom i Sekretariatom Branżowym za wsparcie, co niniejszym przekazuję, byliśmy w tym gronie Regionów i Sekretariatów, które w miarę szybko przesłały akty poparcia.
Mirosław Miara