KOMUNIKAT

Komisja Międzyzakładowa NSZZ “Solidarność” informuje delegatów i członków Związku, że planowane na 26 maja br. Walne Sprawozdawcze Zebranie NSZZ “Solidarność” zostaje odwołane.  Nowy termin Walnego Zebrania Delegatów NSZZ “Solidarność” Sesja Sprawozdawczo – Wyborcza to 9 czerwca br.