KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA NSZZ SOLIDARNOŚĆ REKOMENDUJE NASTĘPUJĄCYCH KANDYDATÓW DO RADY PRACOWNIKÓW.

Rekomendacje