Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w każdym miesiącu 2013 roku rejestrowano wyższy poziom bezrobocia, niż w roku 2012. Najtrudniej było w lutym 2013 roku, kiedy stopa bezrobocia osiągnęła wartość 14,4 proc. W 2012 roku był to luty oraz grudzień (13,4 proc).

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w listopadzie zeszłego roku wyniosła 13,2 proc. i była wyższa o 3,3 punkty procentowe w porównaniu do listopada 2012 roku. Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w miesiącach letnich. Począwszy od czerwca do września wartość stopy bezrobocia wahała się w 2012 roku od 12,3 proc. do 12,4 proc., a w roku 2013 od 13,0 proc. do 13,2 proc.

Najnowszy raport nt. Barometru Ofert Pracy wskazuje, że w styczniu we wszystkich województwach zmniejszyła się liczba ofert pracy sezonowej.