W dniu dzisiejszym (17 lutego br.) odbyło się spotkanie przewodniczących trzech central związkowych na szczeblu wojewódzkim.

Przedstawiciele NSZZ ?Solidarność?, OPZZ i Forum Związków Zawodowych z Lubelszczyzny podjęli decyzje o przeprowadzeniu akcji protestacyjno-informacyjnej w dniu 19 lutego br.

Pikieta rozpocznie się zbiórką o godz. 14:00 na Placu łokietka w Lublinie (przed siedzibą ZR NSZZ ?Solidarność).

Zakończenie akcji, pod hasłem ?DOŚĆ EKONOMII WEDŁUG PLATFORMY?, zaplanowano ok. godz. 16:00.

W imieniu przewodniczącego ZR, Mariana Króla, zapraszamy Związkowców, a także Wszystkich, którzy mają dość wspomnianej ekonomii do udziału w pikiecie!kopacz ewa