W związku z zaproszeniem Pani poseł Małgorzaty Sadurskiej w dniu dzisiejszym o godzinie 15 w biurze Pani poseł stawili się wszyscy przedstawiciele wszystkich organizacji związkowych naszej firmy. Spotkanie dotyczyło tematu jutrzejszego posiedzenia Komisji Skarbu Państwa, w sprawie ewentualnych zmian własnościowych Zakładów Azotowych Puławy S.A.

Stanowisko Związków Zawodowych jest jednoznaczne. Brak jakichkolwiek zmian własnościowych w firmie. Analizowaliśmy jakiej argumentacji użyć, aby przekonać członków Komisji od odstąpienia na wezwanie Synthosu. Na spotkaniu został wypracowany dezyderat, który Pani poseł Małgorzata Sadurska przedstawi w/w Komisji.