Związki zawodowe – po co są i jaką ochronę nam dają

lip 15, 2013 | MEDIA

Związki zawodowe – po co są i jaką ochronę nam dają  OPZZ, solidarność, NSZZ Solidarność . Choć związki nadal stanowczo bronią interesów załóg, to coraz częściej stają się również partnerami dla zarządów firm.

Związki zawodowe – po co są i jaką ochronę nam dają?

Na szczęście minęły już czasy, gdy w prywatnych firmach na wieść o założeniu struktur związkowych wyrzucano z pracy nie bacząc na procesy sądowe wszystkich członków założycieli. Co daje pracownikowi przynależność do związku zawodowego? Przede wszystkim bezpieczeństwo. Jeżeli pracownik pełni w związku istotne funkcje – należy na przykład do zarządu związku ? podlega ochronie prawnej. Stworzono ją po to, by mógł wypełniać swoje obowiązki powodujące niejednokrotnie konflikty z pracodawcą mając gwarancje, że za obronę praw pracowniczych nie zostanie zwolniony. Zobacz też: Na umowie śmieciowej też masz prawo do związkowej ochrony Może to nastąpić jedynie w wyjątkowych okolicznościach, na przykład na skutek rażącego zaniedbania obowiązków służbowych. Szeregowy członek związku zawodowego również traktowany jest przez pracodawcę inaczej niż ?zwykły” pracownik. O wszystkich planach wobec niego, na przykład o chęci zwolnienia go lub zmiany warunków pracy i płacy na jego niekorzyść, związek musi być powiadomiony. I może próbować te zmiany zablokować. Jakie korzyści wynikają z przynależności do związku? – Przynależność do związku daje pracownikowi gwarancję, że nie zostanie wyrzucony nagle, z dnia na dzień. Związek często informuje pracownika, że ma zostać zwolniony. Ten ma wtedy okazję na skorzystanie na przykład z możliwości wykonania zabiegu lub operacji, którą odkładał ze względu na wykonywaną pracę i udania się na zwolnienie lekarskie. To daje pracownikowi kilka tygodni spokoju i wypłacana jest mu pensja – mówi związkowiec z wieloletnim stażem. Zobacz też: Czat z ekspertem: w czym pomoże nam związek zawodowy Dodatkowo zarząd związku zawodowego może specjalną uchwałą wskazać imiennie osoby będące członkami związku, które bierze pod swoją ochronę. Przez to osób tych nie można zwolnić. Liczba tak zwanych ochronek, które wyznaczyć może każdy związek, jest uzależniona od jego liczebności. Dlatego im liczniejsza i bardziej uzwiązkowiona firma, tym większe możliwości ochrony pracowników ma zarząd związku zawodowego. Kto może założyć związek zawodowy? Wyjaśnia to szczegółowo Ustawa o związkach zawodowych. Według przepisów może to zrobić praktycznie każdy, kto zbierze liczące dziesięć osób grupę założycielską, przygotuje statut i wybierze przewodniczącego. Te decyzje należy zgłosić jeszcze do Krajowego Rejestru Sądowego. Początkująca organizacja związkowa zwykle ma wiele chęci, ale nie nabyła jeszcze kompetencji, aby skutecznie dbać i walczyć o prawa i interesy pracowników. Dlatego warto zgłosić się z prośbą o pomoc i wsparcie do jednej z trzech największych central związkowych w Polsce ? NSZZ ?Solidarność”, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych lub Forum Związków Zawodowych. Zobacz też: Oficjalne dane o średnich zarobkach w Polsce można włożyć między bajki W każdej z tych central związkowcy otrzymają wsparcie, a eksperci ?centralni” mogą uczestniczyć w negocjacjach i rozmowach z pracodawcami. Jeżeli tylko zakładowi związkowcy wyrażą także chęć. Oczywiście w jednej firmie może działać kilka związków zawodowych, ale trzeba mieć świadomość, że rozdrobnienie związków nie służy interesom pracowników, których reprezentują. Ile osób działa z związkach zawodowych? Czasy pierwszej ?Solidarności”, gdy członkiem NSZZ był niemal co trzeci Polak już nie wrócą, ale kłopoty na rynku pracy i rosnące bezrobocie powodują, że coraz więcej osób zwraca się w kierunku związków zawodowych, tam szukając socjalnego bezpieczeństwa. Szacuje się, że do związków zawodowych należy obecnie grubo ponad 2 miliony pracowników. Zobacz też: Pozorny zysk z pracy na czarno. Co za to grozi? Wśród central związkowych najliczniej reprezentowany jest NSZZ ?Solidarność”. Tuż za nim jest OPZZ – każda z central zrzesza ok. 700 tys. członków. Trzecią siłę stanowi Forum Związków Zawodowych (600 tys. związkowców). W mniejszych związkach udziela się jeszcze ok. pół miliona pracowników. Tymczasem od lat obserwujmy spadek liczby związkowców wśród pracowników w Polsce. To proces odwrotny niż w krajach zachodniej Europy, gdzie związki zawodowe przeżywają renesans związany z kryzysem gospodarczym i jego konsekwencjami dla pracowników.

Źródło. regiopraca.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 4 =