Z obrad Rady Nadzorczej

cze 30, 2015 | MEDIA

Podczas posiedzenia wczorajszej Rady Nadzorczej (29.06.15r.) Zarząd Spółki omówił podstawowe dane finansowe za maj 2015 r. Przychody były niższe niż zakładano w planie, jednak marża była wyższa niż w założeniach na ten miesiąc a koszty sprzedaży były niższe niż zakładano w efekcie zysk znacznie przewyższał wykonanie planu, również wskaźniki EBIT I EBITDA były wyższe od planowanych. Wynik ten został osiągnięty dzięki wytężonemu wysiłkowi służb produkcyjnych, pracownikom utrzymania ruchu zapewniającym sprawne funkcjonowanie instalacji jak również sprawnym działaniom służb handlowych. Do tych wyników przyczynił się stokaż amoniaku pozwalający zwiększać produkcję. Na rynku nawozów w minionym okresie spadł popyt na rynku krajowym , ceny nawozów utrzymywały się na poziomie kwietnia. Natomiast zagranicą wzrosły ceny mocznika. W przypadku chemikaliów nastąpił długo oczekiwany wzrost cen kaprolaktamu. W przypadku melaminy utrzymywał się stabilny popyt na rynku europejskim. W kolejnych punktach Rada wyraziła zgodę do Walnego Zgromadzenia Z.A. Chorzów S.A. na zabezpieczenie spłaty otrzymanej pożyczki od ZAP. W kolejnym wniosku wyraziliśmy zgodę na nabycie szczątkowej części akcji Z.A. Chorzów, które pozostały we władaniu Skarbu Państwa. Kolejnym ważnym wnioskiem było wyrażenie zgody na zawarcie ubezpieczeń majątkowych w ramach ubezpieczenia Grupy Azoty. Jako jedyny był wniosek o nabycie aktywów trwałych w ramach projektu inwestycyjnego ?Modernizacja mycia potasowego dla V ciągu Przygotowania Gazu?, na który również wydaliśmy pozytywną zgodę.
W ostatnim punkcie po ostatnich sukcesach szczypiornistów wyraziliśmy zgodę na dalsze sponsorowanie KS ?Azoty-Puławy?, życząc aby zespół w kolejnym sezonie mógł osiągnąć jeszcze lepsze wyniki.

Jacek Wójtowicz

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

7 + 6 =