Wonga dawaj kasę i podwyżki

gru 22, 2021 | Aktualnosci

Dzisiejsze spotkanie Forum Partnerów Społecznych zakończyło się bardzo pozytywnie, Pan Prezes Tomasz Hryniewicz (którego pobory na szczęście nie obciążają naszego funduszu płac) zadeklarował w imieniu Zarządu co następuje.

Jeśli wszystkie organizacje związkowe podpiszą Porozumienie (które zostało już wcześniej dwukrotnie (!!!) wyłożone do podpisania) w terminie (27.12.2021) umożliwiającym wypłatę 2500 złotych w tym roku, to taka wypłata zostanie dokonana.

Oferta powyższa jest oczywiście ograniczona przez uwarunkowania ekonomiczne i czasowe (do chwili umożliwiającej wypłatę środków w  2021 roku) –oczywiście jeśli ceny gazu nadal będą tak wariować, to Zarząd się z niej również wycofa.

A teraz z polskiego na nasze: jeśli Wonga podpisze, to kasa (2500 zł) będzie w tym roku, a podwyżki od nowego roku,  jeśli nie – to kasy nie będzie. A jeśli gaz będzie nadal tak horrendalnie drogi (UWAGA 180-190 EURO !! MWh) , to  jakiekolwiek podwyżki w nowym roku  stoją pod znakiem zapytania. Granica opłacalności produkcji w naszej firmie to 130 EURO.

Może niech wreszcie ktoś rozsądny weźmie się za lejce w ZZPRC. Bo polityka pana Wongi, czyli wysyłanie ludzi do Providenta, a ostatnio sugerowanie, żeby szukali radości w sprzątaniu mieszkania, jest objawem zarówno pogardy dla Załogi, jak i jakiejś formy obłędu – podobnie jak Bożonarodzeniowe życzenia: obfitych świąt na stornie ZZPRC.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

14 + 6 =