Szkoda nafty

sty 19, 2021 | Aktualnosci

“Głupotą jest ciągle robić to samo i oczekiwać za każdym razem innego wyniku” – Albert Einstein

I na tym cytacie można by zakończyć omawianie problemu wezwania przez ZZPRC i Pana Przewodniczącego Sławomira Wręgę NSZZ „Solidarność” na rokowania w sprawie stażowego.

Wszyscy Pracownicy ZAP wiedzą, jak ogromną i szczerą sympatią połączoną z atencją darzę nie tylko osobiście Pana Przewodniczącego, ale i jego najbliższe środowisko, dlatego na ostatnich rokowaniach tłumaczyłem jak komu dobremu: nie można pracodawcy wpychać kul do magazynku, a później się dziwić, że do nas strzela. Pracodawca nie jest głupi i związki zawodowe też nie mogą takie być. Nie można ryzykować niepowodzenia całego zamierzenia tylko dlatego, że ktoś jest niechlujny lub dla własnego widzimisię podważa ład prawny – bo jemu się wydaje, że tak będzie akuratnie.

Na ostatnim spotkaniu grzecznie, acz stanowczo powiedziałem, że nie możemy tracić czasu na słuchanie wynurzeń na tematy poboczne i próby zrozumienia jakichś zmaz intelektualnych, bo Załoga czeka na nasze profesjonalne działanie, a nie pozorowane ruchy wykonywane po to, by realizować indywidualną wendettę.

Zapraszanie trzech przedstawicieli OPZZ i jednego NSZZ – skoro wszyscy wiedzą, jak reprezentacja związkowa może podejmować wiążące deklaracje – to zapasy w błocie. Wiem, że są sympatycy takiej zabawy, ale ja do nich nie należę. Rokowania w takim składzie nie mają najmniejszego sensu.

Jedno jednak muszę przyznać: pomysł, aby odbierać raport od Zarządu Spółki w sprawie realizacji polityki Rządu Zjednoczonej Prawicy – zaiste paradny. Moim skromnym zdaniem raport taki koniecznie powinien być poprzedzony musztrą w warunkach zimowych. Sądzę, że Zarząd po musztrze i raporcie nic tylko biegusiem podpisałby stażowe w wysokości 79%.*

*ironia

Sławomir Kamiński – wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność przy GA ZAP SA

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

6 + 6 =