Kury szczać prowadzać, a nie negocjacje robić

gru 13, 2020 | Aktualnosci

Poniżej zamieszczamy dokumenty pokazujące, kto blokuje negocjacje i możliwość wprowadzenia zmian zarówno w taryfikatorze, jak i układzie zbiorowym. Można powiedzieć: nic dodać, nic ująć.

No, może trzeba dodać jeszcze jedno: że wprowadzenie stażowego jest coraz bardziej odległe po ostatniej kompromitacji podczas negocjacji. Najpierw okazało się, że organizator wysłał pisma na Berdyczów, a na dodatek do nie wiadomo kogo, później okazało się, że jest kompletnym ignorantem, jeśli chodzi o analizę ekonomiczną. Brak elementarnej wiedzy w dziedzinie prawa związkowego, ale też podstaw rozumienia finansów firmy jednoznacznie uzmysławia fakt, że Załoga postąpiła słusznie, nie obdarzając lidera tej formacji zaufaniem i mandatem do Rady Nadzorczej. Bo jaki los by nas spotkał, gdyby decydował o nim człowiek, który pisze tak:

„Zdaniem naszejorganizacji idealnie do tego nadają się pieniądze dotychczas wydawane na tzw. umowy cywilno-prawne. Według sprawozdania F-01 złożonego przez firmę do GUS, przez pierwsze trzy kwartały bieżącego roku wydano na te umowy ponad 50 000 000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych!) przykosztach dodatku stażowego około 45 000 000 zł rocznie. Ważna dla firmy jest szczególnie dynamika tych kosztów: na umowy cywilno-prawne za trzy kwartały br. wydano o 70% więcej niż w roku ubiegłym, podczas gdy dodatek stażowy rośnie o 1% roczni.” (pisownia oryginalna).

Niestety Zarząd z dziecinną łatwością zaorał temat, pisząc:

Nie jest prawdziwa informacja, podawana przez ZZPRC, aby dynamika kosztów z tytułu umów cywilnoprawnych wynosiła 70%., ponieważ różnica wszystkich koszty działalności operacyjnej w pozycjach 17 i 18 sprawozdania F01 za 3 kwartały 2019 r. wynosiły 51,5 mln zł, a w 2020 r. wynosiły ok. 52,0 mln zł, co daje wzrost tylko o 0,08%.

Natomiast wskazaną różnicę pomiędzy pozycjami 17 i 18 w sprawozdaniu F01 i wynoszącą ok.  52 mln zł składają się przede wszystkim utworzone w ciężar kosztów rezerwy np.: rezerwa na nagrodę roczną, na nagrody specjalne, na premie regulaminowe – ok. 27 mln zł, rezerwy z tytułu nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych – ok. 22 mln zł. W pozostałej części zawierają się wskazane umowy cywilnoprawne, których połowa to wynagrodzenia Departamentu Korporacyjnego Handlu Segmentu Agro, które to wynagrodzenia są następnie odpowiednio dzielone na poszczególne Spółki Grupy Kapitałowej Grupa Azoty tworzące Departament.

Wniosek z tego jest taki: ktoś chciał wyjść na lidera radykalności, a wyszedł na…

Jeśli okaże się, że w przyszłym roku będziecie Państwo nękani, aby co do joty wykorzystywać urlop zgodnie z planem (po to, aby spadła rezerwa na urlopy) – to wiecie, komu za to dziękować.

Jak widać frustracja powyborcza trwa w najlepsze i zyskuje nowe – jakże żałosne – objawy. Pozostaje jednak pytanie: dlaczego na koszt Załogi?

W Rzymie, gdy cesarz okazywał się wariatem, zawsze znajdował się jakiś sprawiedliwy senator lub pretorianin, który dla dobra cesarstwa kończył farsę. Im szybciej pojawi się jakiś Kasjusz Cherea, tym lepiej. Dla ułatwienia taczka stoi już gotowa.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

9 + 15 =