Sprawozdanie ze spotkania NSZZ Solidarność z Radą Nadzorczą GA ZAP SA

sty 8, 2019 | Aktualnosci

Jako Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność napisaliśmy pismo do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego. W ślad za tym pismem poszła interwencja poselska Pani Gabrieli Masłowskiej. W efekcie tych działań członkowie Rady Nadzorczej GA ZAP SA zostali poproszeni o zajęcie się całą sprawą.

Pan Przewodniczący Rady Nadzorczej ustalił z Przewodniczącym Piotrem Śliwą termin spotkania (4.01.2018). Na wniosek tego ostatniego na spotkanie zostali „doproszeni”  przedstawiciele ZZPRC (gdyż jednym z tematów miał być problem nagrody świątecznej, a związek ten zainicjował procedurę sporu zbiorowego w tej sprawie).

W spotkaniu uczestniczyli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, Zarząd w pełnym składzie, przedstawiciele NSZZ (Piotr Śliwa, Sławomir Kamiński, Michał Świderski) oraz ZZPRC.

Dzień wcześniej przedstawiciele NSZZ przekazali prezesowi Bednarzowi pytania Załogi kierowane do niego.(kliknij)

Na spotkaniu poruszano bardzo dużo tematów. Do głównych należy zaliczyć:

  • chaos, jaki powstał po wstrzymaniu pełnomocnictw;
  • skandalicznie niska kwota nagrody świątecznej;(kliknij
  • przykłady degeneracji w zarządzaniu firmą;
  • przykłady degradacji pozycji ZAP w Grupie Azoty;
  • wstrzymanie inwestycji saletry granulowanej;
  • wstrzymanie sponsorowania Wisły Puławy;
  • publikacje w gazecie Fakt dotyczące prezesa Grupy Azoty.

Przedstawiciele Rady Nadzorczej byli zszokowani i zbulwersowani przykładami, jakie przedstawiała strona związkowa.  Przewodniczący Rady wyraził zdziwienie, że zamiast zwracać się do nich, Solidarność pisze do Premiera. W odpowiedzi usłyszał, że brak zaufania bierze się choćby z tego, że Rada Nadzorcza doprowadziła do sytuacji, iż w Zarządzie nie ma nikogo z doświadczeniem pracy w tak ogromnej firmie, z takimi tradycjami.

Przedstawiciele NSZZ Solidarność przedstawili swoje jednoznaczne oczekiwania wypłaty kolejnych transz nagrody i podkreślili, że podejmą kolejne dziania w celu przywrócenia naszemu Zakładowi należnej pozycji w Grupie.

Jednym z ww. działań było spotkanie z parlamentarzystami PiS w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ (relacja będzie przygotowana w najbliższych dniach).

Reasumując: NSZZ skutecznie i bezkompromisowo broni zarówno pracowników ZA Puławy, jak i ich pozycji w Grupie Azoty. Dziękujemy za poparcie Załogi, bo nasza skuteczność jest wprost proporcjonalna do siły pojedynczego związkowca. Im nas więcej, tym więcej możemy.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 4 =