Pytania do Prezesa

sty 5, 2019 | Aktualnosci

Przypomnijmy: Pan Prezes był ciekaw pytań do związkowców. Postanowiliśmy uczynić zadość jego pragnieniom i zebraliśmy pytania pod adresem: pytaniedoprezesa@gmail.com. Przekazaliśmy je Panu Prezesowi 3 stycznia 2019 oraz Członkom Rady Nadzorczą w dniu 4 stycznia 2019 roku. Mamy nadzieję, że nie pozostaną bez echa. Zachęcamy do zadawania kolejnych pytań. Gwarantujemy pełną anonimowość.

Oto pytania:

 1. Dlaczego bezrefleksyjnie godzi się na zwiększanie zadłużenia Grupy Azoty wyrażając zgody na zabezpieczenie umów?
 2. Dlaczego od pracowników oczekuje się oszczędności podczas gdy Zarząd zmienia flotę samochodową i dodatkowo powiększa jej liczebność,
 3. Dlaczego Spółka sponsoruje kluby sportowe nie zlokalizowane w Puławach, udziela darowizn na pomniki poza Puławami, maszty, itp.?
 4. Dlaczego nie korzysta z doświadczenia wysokiej klasy specjalistów, będących wieloletnimi pracownikami Puław, tylko wymienia ich na ludzi z zewnątrz.? Nasuwa się oczywista odpowiedź, bo ci z zewnątrz nie będą mieli sentymentów.
 5. Jak zamierza wyprowadzić Spółkę z kryzysu bez szkody dla pracowników? Proszę nie pytać co robią pracownicy – działacze Solidarności, bo to nie oni kierują tym statkiem, tylko Państwo, l TO PAŃSTWO PONOSICIE ZA TO ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 6. Ale nie zmiennie zirytowała mnie sytuacja, gdzie wieloletni, zasłużeni pracownicy, często tacy którzy stracili sporo zdrowia, by utrzymać tę potęgę, która są” azoty” Nie dostaną bonów świątecznych. Po wielu latach pracy w zakładach, często dostają malutkie emerytury czy renciny, za które ciężko przeżyć od 1go do 1go w normalnych miesiącach.  te parę groszy pozwalało im jakoś spędzić święta. Dlaczego w tym roku ich nie dostana? Czy zakład stoi aż tak źle? Kto doprowadził do takiego stanu tak wielkie miejsce pracy, że emeryci nie zasługują na nie?
 7. Jakie są plany oraz aktualne ustalenia w sprawie konsolidacji w obszarze, w którym funkcjonuje Prozap i Remzap?
 8. Kiedy zostanie wyremontowany Ośrodek na Wólce?
 9. Jakie są przewidywane korzyści dla pracowników spółki Prozap i Remzap będące wynikiem konsolidacji?
 10. Jakie zagrożenia dla pracowników spółki Prozap i Remzap niesie ze sobą konsolidacja?
 11. Czy podejmowane są próby dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego?
 12. Jeżeli nie są podejmowane próby dywersyfikacji to, dlaczego, jeżeli są podejmowane to w jakim stopniu i jakie to są ilości?
 13. W przeszłości takie próby były podejmowane?
 14. Czy były prowadzone rozmowy (a jeśli nie to, dlaczego, a jeżeli tak to czym skutkowały) na przedłużenie umowy z firmą TRAMMO AG z Zuricha na dostawę RSM?
 15. Czy zdarzały się przypadki odmowy zakupu przy wnioskach o środki ochrony  bezpośredniej?
 16. Czy prowadzone są rozmowy z firmą Pfleidered Grajewo na przedłużenie umowy z 2014 r. na dostawę mocznika? Jeżeli tak, to na jakim są etapie, jeżeli nie to, dlaczego?? Umowa kończy się na początku stycznia 2019 r.
 17. Czy zagrożone są rozpoczęte inwestycje: tj. mechaniczna granulacja saletry (saletrzaki), modernizacji linii kwasu azotowego, czy budowa nowego kotła na EC?
 18. Czy planowane jest w najbliższym (np. do końca 2019 r.) czasie wyłączanie ze struktur Zakładów jakiś działów, jeśli tak to jakich?
 19. Na jakim etapie jest wprowadzania drugiej godziny wolnego dla pracowników dniówkowych?
 20. Kiedy zostanie podpisany nowy Regulamin Premiowania?
 21. Jaki kwoty zostały w ostatnim roku przeznaczone na cele sponsoringowe, cele charytatywne lub inne związane z społeczną działalnością biznesu?
 22. Ile osób otrzymało ostatnie podwyżki w skali zakładów?? Ilu osobom dalej brakuje na osiągnięcia poziomu A (lub poziomu określonego przez przełożonego) w swojej grupie szeregowania?? Ile osób pobiera wyższe wynagrodzenie niż stawki określone w taryfikatorze dla swojego stanowiska (nie chodzi mi o związkowców) i jakie to są stanowiska?
 23. Ile osób w przeciągu ostatnich dwóch lat został zatrudnionych w Spółce od razu (bez okresu    próbnego lub bezpośrednio po 3 miesięcznym okresie próbnym) na umowy na czas nieokreślony? Standardowo zatrudnia jest na 3 umowy na czas określony (3 miesięczny czas próbny oraz średnio dwie roczne). Ile takich osób zatrudniono i jakie to są stanowiska?
 24. Kiedy zostanie powołany nowy Szef Utrzymania Ruchu (badajże do lipca go nie ma) i czy to prawda, że będzie (lub jest) kolejna osoba z zewnątrz zatrudniona bez konkursu?? Czy w Spółce nie ma kompetentnych osób, z wykształceniem mechanicznym (bo takie były od zawsze preferowane na tym stanowisku) aby zajmować to stanowisk?
 25. Czy na stanowisko Rzecznika prasowego Spółki planowany jest konkurs wewnętrzny lub zewnętrzny?
 26. Ile firm i za jakie kwoty zatrudnia zarząd GA ZAP SA ? Czy to nie świadczy o braku kompetencji?
 27. Ile w Spółce zatrudnionych jest osób, które pobierają emeryturę oraz pracują dla Spółki?? Jeżeli są takie osoby, to jakie stanowiska zajmują?
 28. Gdzie obecnie najdalej są sprzedawane produkty i czy są podejmowane próby sprzedaży naszych produktów do Azji, Afryki lub Ameryki Południowej?
 29. Czy to prawda, że minimalny zapas węgla ustalony przez URE nie będzie zapewniony, a jeśli tak to, dlaczego i jakie kary będą naliczone na Spółkę z tego powodu?
 30. Czy wszystkie zadania inwestycyjne są nadzorowane przez Kierowników Budów z ramienia Inwestora przez pracowników Spółki, czy są zadania nadzorowane przez osoby z zewnątrz (np. na umowę zlecenia lub umowę o działo)?? Ile jest takich umów i czy w Spółce nie ma odpowiednich osób, aby takie projekty prowadziły?
 31. Jakim największym zespołem ludzkim Pan i pozostali członkowie zarządu kierowali?
 32. Ile płacimy za tarnowską jaskółkę?
 33. Ile kosztuje utrzymanie członków Zarządu (karty kredytowe, samochody, mieszkania, itd.) ?
 34. Ile dni w tygodniu przebywają członkowie Zarządu w Puławach?
 35. Jak jest kondycja finansowa Agrochemu?
 36. Czy pan Zarosiński nadal jeździ na rajdy motocyklowe do Albanii z prywatnymi dystrybutorami nawozów?
 37. Czy w stosunku do członków zarządu były kiedykolwiek skierowane zarzuty prokuratorskie?
 38. Czy Agrochem ma terytorialne ograniczenia w handlu?
 39. Czy członkowie zarządu wykorzystują samochody służbowe do dojeżdżania nimi z domu do pracy? Ile to kosztuje?
 40. Czy firma płaci za mieszkania członkiem zarządu? Jeśli tak to czemu nie robi tego innym pracownikom?
 41. Czy akcje GA ZAP SA są pod zastawem bankowym ?
 42. Czy puławska saletra granulowana stanowi konkurencję dla wyrobów z Tarnowa i dlatego jej produkcja jest sabotowana?
 43. Jakie korzyści finansowe przyniosło cofnięcie pełnomocnictw?
 44. O ile wzrośnie obrót GA nawozami po przejęciu spółki niemieckiej za 1 mld?  Kiedy zwróci się ten zakup?
 45. Czy zarząd GA zauważył wzrost zainteresowania papierami GA?
 46. Jaka jest kapitalizacja całej grupy na dziś?
 47. Czy inwestycja w PDH w Policach nie zauważy na finansach GA ZAP SA. ?
 48. Co się stanie, gdy zawodnicy z Tarnowa wejdą do ekstraklasy w Piłce ręcznej? (czy dalej Puławy będą sponsorować klub z Puław)?
 49. Dlaczego to z Polic mają przyjeżdżać na audyt wydatków do Puław, skoro z raportów jednoznacznie wynika, że to właśnie Police są w kłopotach finansowych?
 50. Czy puławska spółka sprzedaje nawozy po ujemnej marzy, skoro produkcją idzie pełna para a zapasów magazynowych nie jest zbyt dużo?
 51. Proszę wyjaśnić, dlaczego konkurs na dyrektora personalnego nie wyłonił zwycięzcy a osoba, która przyjechała “w teczce” ma kapitał zawodowy w postaci bycia po imieniu z Premierem?

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

10 + 9 =