Robimy, działamy, nie ma lipy

lut 2, 2024 | Aktualnosci

Co NSZZ Solidarność zrobiła w ostatnim czasie :

  • Wysłaliśmy pismo do wiceministra Ministerstwa Aktywów Państwa Pana Bartmińskiego  KLIKNIJ
  • Podpisaliśmy wspólne pismo (z innymi związkami nie wszystkimi) do Ministra Rolnictwa dotyczące wypowiedzi o wyższości rosyjskich nawozów nad naszymi. KLIKNIJ
  • Na podstawie tej wypowiedzi poseł Michał Moskal wystąpił z interpelacją poselską
  • Zrobimy ankietę w Pionie Finansowym dotyczącą ich preferencji gdzie i na jakich warunkach mają być zatrudnię – w ZAP czy nowej spółce – podobne przeprowadzimy w Straży Przemysłowej. KLIKNIJ 
  • Zainicjowaliśmy odnowienie współpracy NSZZ Solidarność we wszystkich lokalizacjach Grupy Azoty – lutym pod patronatem Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność odbędzie się wspólne spotkanie
  • Nawiązaliśmy współpracę z Solidarnością Rolników Indywidualnych – też są zbulwersowani słowami Ministra Rolnictwa o ruskich nawozach.
  • Nasza przedstawicielka, Anna Chojnowska uczestniczyła w spotkaniu dotyczącym LUXMED, jej sprawozdanie poniżej.

Podsumowanie z komisji socjalnej w sprawie przedłożenia opinii przez organizacje związkowe na temat poziomu satysfakcji ze współpracy z Grupą LUX MED.
Na skutek rozwiązania umowy z Grupą Azoty S.A przez Grupę LUX MED przed terminem jej upłynięcia tj. 31.05.2024r. oraz  w celu ewentualnego jej przedłużenia z Grupą LUX MED, Pan Jacek Bierzyński zbierał opinie wszystkich organizacji związkowych działających na terenie Grupy Azoty „Puławy” S.A. na temat poziomu satysfakcji naszych pracowników z dotychczasowej współpracy z Grupą LUX MED w ramach realizowanych usług. Poszczególne organizacje związkowe przedstawiły swoje opinie, które w większości były pozytywne i przychylne. W imieniu NSZZ Solidarność Grupa Azoty Puławy poinformowałam, iż nasza opinia również jest pozytywna.
Pozostałe kwestie i propozycje przedstawione na komisji:
1.Organizacje związkowe zaproponowały zgłoszenie i oddelegowanie przedstawiciela do rozmów prowadzonych z Grupą LUX MED na poziomie Grupy Azoty S.A.
2. Zaproponowano dodanie do pakietu ubezpieczenia Grupy LUX MED dostępu do lekarza specjalisty w poradni Kardiochirurgii oraz dodanie leczenia stomatologicznego.
3. Zaproponowano wykonanie statystyk w zakresie usług cieszących się największym powodzeniem w GA ZAP S.A.
4. Nowe propozycje ze strony Grupy LUX MED w zakresie usług oraz ewentualnej zmiany wysokości składek zostaną przedstawione organizacjom związkowych.
5. Na chwilę obecną z powodu braku umowy z Grupą LUX MED od dnia 1.06.2024r. nie są umawiane wizyty lekarskie ani inne rodzaje usług.
6. Zarząd przy współudziale organizacji związkowych zdecyduje o wysokości kwoty dopłaty dla pracownika.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 6 =