Czy będziemy za dwa miesiące pakownią?

sty 28, 2024 | Aktualnosci

W każdej bajce jest ziarno prawdy, ale w tej co “chodzi” po korytarzach Dyrekcji Naczelnej chyba jest ziarno kłamstwa. Plotka głosi, że Księgowość i Straż Przemysłowa (na początek) mają zostać wydzielone jako odrębne spółki i mają świadczyć usługi na rzecz GA ZAP S.A.

W naszej ocenie, jeśli to prawda,  oznacza to, w połączeniu z informacjami o tym, że kapro i dwie melaminy mają być zamknięte na głucho, natychmiastowe sprowadzenie naszego przedsiębiorstwa do poziomu pakowni nawozów, dla Pracowników oznacza to w niedługim czasie zwolnienia i obniżenie wynagrodzeń. To ostatnie jest tak oczywiste, jak dwa razy dwa. Dlatego NSZZ w piśmie do wiceministra, zażądała wstrzymania tych szkodliwych dla całej GA ZAP S.A.  poczynań. Jako jedyny związek podejmujemy realne działania mogące przynieść sukces, bo jaki sens ma pytanie naszego Zarządu o cokolwiek ?

Powstaje jednak poważne pytanie, czy Pracownicy Księgowości i Straży Przemysłowej chcą żeby ktokolwiek o niech walczył? NSZZ nie chce postępować wbrew ich woli – dlatego robimy szybkie sprawdzam. Szybki test. W najbliższym tygodniu zrobimy ankietę (całkowicie anonimową) w tym temacie. O tym kiedy i gdzie się odbędzie powiadomimy w osobnym komunikacie. Jeśli Pracownicy Straży Przemysłowej i Księgowości będą chcieli zostać w Grupie Azoty Puławy – to oddamy za to życie – jeśli nie to wolna wola i szkoda nafty.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

5 + 14 =