Zapraszamy ruskie nawozy?

lut 1, 2024 | Aktualnosci

Pan Minister Rolnictwa w swoim wywiadzie do TVP stwierdził, że polskiemu rolnikowi jest obojętne czym nawozi pola, a nawozy rosyjskie są tak samo dobre i są tańsze.

 

Mocna reakcja Michała Moskala na słowa Ministra Rolnictwa Pana Siekierskiego KLIKNIJ 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

1 + 11 =