Przedstawiciele Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność obecni w Świdniku

lip 10, 2012 | MEDIA, Ze Związku

Przedstawiciele KM Międzyzakładowej NSZZ Solidarność ZA Puławy kilka dni temu obecni byli w Świdniku, gdzie obchodzono 32- rocznicę strajków na Lubelszczyźnie. Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą po której można było obejrzeć wystawę poświęconą ?Solidarności?, a także obejrzeć film o wydarzeniach z lipca 1980 r.

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

13 + 4 =