Protestowaliśmy przeciwko nowej ustawie emerytalnej

lip 23, 2012 | MEDIA, Ze Związku

Kilkadziesiąt osób przedstawiciele Regionu Środkowowschodniego NSZZ Solidarność, członkowie KM Międzyzakładowej NSZZ Solidarność przy ZA Puławy, przedstawiciele oddziału Ziemi Puławskiej i mieszkańcy Puław wszyscy rano udali się pod biuro Posła RP Włodzimierza Karpińskiego, aby tam zaprotestować swój sprzeciw przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego przegłosowanego kilka tygodni temu.


Protest rozpoczął się kilka minut po godzinie 9. Z placu pod Urzędem Miasta, gdzie zaplanowano zbiórkę udaliśmy się w marszu przez całe miasto na ulicę 6 Sierpnia, gdzie swoje biuro ma poseł ziemi puławskiej Włodzimierz Karpiński. Podczas pochodu uczestnicy i postronni mieszkańcy Puław mogli dowiedzieć się, że Polska jako jedyny kraj w Europie podniósł wiek emerytalny i nakazuje pracować swoim obywatelom do 67 roku życia, co w konsekwencji wiąże się z pracą do samej śmierci.
Gdy cały pochód dotarł pod biuro Pana Posła Karpińskiego, tam raz jeszcze zaprezentowano swoje niezadowolenie z nowej ustawy emerytalnej. Głos w debacie zabierali Przewodniczący NSZZ Solidarność Regionu Środkowowschodniego Marian Król, zastępca przewodniczącego Marek Wątorski oraz Przewodniczący KM NSZZ Solidarność ZA Puławy Andrzej Jacyna. Nie zabrakło także wystąpień wspierającego nasze działania radnego Ignacego Czeżyka. Protestujący niestety bezskutecznie czekali na wyjście pracowników biura poselskiego, aby przekazać Panu posłowi prezent-niespodziankę telefon. Niestety czas naglił, tak więc prezent pozostawiliśmy pod drzwiami biura poselskiego.
Warto zaznaczyć, że cały pochód i pikieta spotkała się z bardzo życzliwym odbiorem mieszkańców Puław, którzy bardzo często spontanicznie dołączali się do protestu. Było też nam bardzo bardzo bezpiecznie, co zawdzięczamy dobremu zabezpieczeniu przemarszu przez funkcjonariuszy puławskiej policji.
Po Puławach autobus z przedstawicielami Solidarności z Regionu Środkowowschodniego udał się w dalszą drogę po biurach poselskich do Łukowa, Radzynia, aby i tam zaprezentować swój sprzeciw przeciwko nowej ustawie emerytalnej.

Zdjęcia już w naszej galerii!!!! Zapraszamy

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

10 + 4 =