Porozumienie podpisane

gru 14, 2021 | Aktualnosci

Wypłata 2500 złotych w 2021 r., podwyżki od stycznia 2022 r., wpisanie do ZUZP drugiej wolnej godziny, dodatki funkcyjne, powrót do negocjacji płacowych w 2022 r. – to wszystko jest w zasięgu naszej Załogi. Porozumienie, które to gwarantuje, zostało podpisane przez Zarząd GA ZAP i następujące organizacje związkowe:

  1. NSZZ Solidarność

  2. OPZZ

  3. ZZIiT

  4. KADRA 
  5. SOLIDNOŚĆ
  6. JEDNOŚĆ

Brakuje tylko podpisu Przewodniczącego : Sławomira Wręgi.  

Stanowisko Prezydium NSZZ Solidarność

Wojna pomiędzy związkami zawodowymi jest szkodliwa, a wojna, w której zakładnikami są pracownicy naszego przedsiębiorstwa, jest po prostu skrajnie nieodpowiedzialna.

Dlatego jako Prezydium NSZZ „Solidarność” GA Puławy po raz kolejny apelujemy do Przewodniczącego i Zarządu ZZPRC o podpisanie poniższego Porozumienia.

Jednoznacznie chcemy podkreślić, że podpisanie go otwiera możliwość kolejnych negocjacji płacowych w 2022 roku. Deklarujemy, że przystąpimy do nich bez jakichkolwiek uprzedzeń, chcemy efektywnie realizować potrzeby i oczekiwania Załogi (w tym stażowe) – do tego konieczne są zgoda i współdziałanie, o które apelujemy. Dowodami na możliwość kontynuowania rozmów są: zapisy  zawarte w Porozumieniu (tekst na samym dole §3 punkt 6), oraz deklaracja Zarządu punkt 6 pisma (kliknij) 

Piotr Śliwa, Sławomir Kamiński, Wojciech Powszedniak, Michał Świderski, Jarosław Król, Jerzy Chrzanowski

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 5 =