Jest zgoda Zarządu i wszystkich związków

gru 10, 2021 | Aktualnosci

Jest odpowiedź Zarządu na nasze pismo. Mamy jako Załoga kolejną szansę na godne spędzenie Świat Bożego Narodzenia. Wprawdzie pieniądze pójdą nie przez Fundusz Socjalny, ale przez Fundusz płac – co sprawia że będą potrącone wyższe podatki – niestety jest to wynik braku podpisu ZZPRC pod poprzednim Porozumieniem.
Możemy mieć pieniądze na Święta. Możemy mieć podwyżkę od stycznia. Możemy mieć wpisane do Układu Zbiorowego – dodatkowe wolne godziny. Możemy mieć możliwość negocjacji kolejnych podwyżek w 2022 roku.

Jest tylko jeden warunek (!)  pan Wręga (Wonga) nie może wysyłać ludzi do Providenta, czy innych parabanków po pożyczki, tylko sam musi pójść podpisać porozumienie, lub muszą to zrobić inne uprawnione do reprezentacji osoby.

3600 Pracowników i ich Rodziny nie mogą być zakładnikami obsesji jednego człowieka.

NSZZ Solidarność OCZYWIŚCIE deklaruje podpisanie Porozumienia

A i jeszcze jedno zdaje się że jednak sporu zbiorowego  nie ma i raczej nie będzie (PISMO NA SAMYM DOLE) 

PISMO O BRAKU  SPORU ZBIOROWEGO  

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

6 + 14 =