Polacy pracują niezgodnie z wykształceniem

maj 7, 2015 | MEDIA

Aż 53 proc. Polaków pracuje na stanowisku, które nie jest zgodne z ich wykształceniem, podaje portal regiopraca.pl.

Według badania Millward Brown przeprowadzonego na zlecenie Work Service S.A w Polsce istnieje duży problem z niedostosowaniem edukacji do oczekiwań, jakie stawia obecnie rynek pracy. Eksperci tłumaczą, że polski rynek pracy szybko się zmienia, natomiast edukacja i szkolnictwo wyższe od dłuższego czasu przeżywają stagnację.

Aż 53 proc. ankietowanych Polaków, którzy brali udział w badaniu, pracuje na stanowisku, które nie pokrywa się z ukończonym profilem wykształcenia. Zaledwie 32 proc. respondentów zadeklarowało pracę w wyuczonym zawodzie, a co szósta osoba podkreśla, że praca i nauka pokrywają się częściowo. – Także 51 proc. zapytanych przez nas pracowników odpowiedziała, że zmieniłaby profil nauki, gdyby tylko mogła cofnąć się w czasie ? mówi cytowany przez portal regiopraca.pl, Krzysztof Inglot z Work Service S.A.

Jak podaje portal, wbrew większości panujących opinii, najbardziej ze swojego wykształcenia zadowolone są osoby po kierunkach humanistycznych. Osoby z wykształceniem humanistycznym (43 proc.) częściej niż posiadające wykształcenie techniczne (28 proc.) pracują w miejscu zgodnym z ukończonym kierunkiem nauczania. Ponadto gdy 52 proc. techników chciałoby zmienić swoje wykształcenie, taką chęć wyraziło zaledwie czterech na dziesięciu humanistów.

aja

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 3 =