Po obradach Walnego Zebrania Delegatów Regionu Środkowo-Wschodniego

lip 10, 2015 | Aktualnosci

W dniach 8-9 lipca 2015r. w Świdniku odbyło się XXVIII Walne Zebranie Delegatów Regionu Środkowo-Wschodniego, na które przybył przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ ?S? Piotr Duda. Przed rozpoczęciem obrad delegaci wraz z zaproszonymi gośćmi złożyli kwiaty pod pomnikiem ?Świdnickiego Lipca? tym samym otwierając obchody XXXV rocznicy ?Lubelskiego Lipca 1980?. Pomiędzy obradami zebrania miały miejsce panele dyskusyjne oraz zwiedzanie PZL ? Świdnik. Ważnym punktem zebrania był przyjęty przez delegatów apel w sprawie poparcia działań protestujących z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.

GALERIA

Zdjęcia i tekst KM

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

5 + 4 =