Nie sprzedaje się dojnej krowy – Region o wczorajszej pikicie w Puławach

lip 5, 2012 | MEDIA

Związkowcy, mieszkańcy Puław i samorządowcy pikietowali 4 lipca br. przeciwko sprzedaży ?Azotów?. Była to odpowiedź na wezwanie firmy Synthos, która chce zakupić 100 % akcji puławskich zakładów.

Kilkaset osób zebrało się pod Urzędem Miasta w Puławach, by głośno wypowiedzieć NIE wobec zamiarów Synthosu. Zarówno pracownicy ?Azotów?, jak również mieszkańcy Puław i okolic obawiają się o swoje miejsca pracy i dość dobre, jak na województwo lubelskie, zarobki. Ponadto, istnieje realne zagrożenie, że zyski, jakie wypracowują Zakłady Azotowe, zostaną wyprowadzone z miasta, a być może nawet z kraju.

Warto dodać, że puławskie ?Azoty? to także mecenas kultury i sportu w regionie. Nic więc dziwnego, że atmosfera podczas pikiety była gorąca. Jak podkreślał przewodniczący zakładowej ?Solidarności?, Andrzej Jacyna, związki zawodowe i wszyscy pracownicy nie pozwolą, by firma Synthos uczyniła z nimi to, co zrobiła z zakładem w Oświęcimiu, gdzie z 6-tysiecznej załogi zostało tylko półtora tysiąca pracowników.

Determinacja manifestujących jest ogromna. Zapowiadają, że będą walczyć do końca i będzie ich coraz więcej.

W trakcie trwania pikiety zbierane były podpisy sprzeciwu wobec planów prywatyzacyjnych puławskiego zakładu.

Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ ?Solidarność?, na specjalnym posiedzeniu, podjął stanowisko, w którym wzywa ministra skarbu do negatywnego zaopiniowania wezwania Synthosu do sprzedaży ?Azotów?.

Miejmy nadzieję, że działania związkowców i mieszkańców Puław przyniosą oczekiwane rezultaty, a puławski zakład nie podzieli losu wielu firm naszego regionu. Zwłaszcza, że jest to firma przynosząca milionowe zyski, nie tylko pracownikom i miastu, ale także skarbowi państwa.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

14 + 7 =