Nie będzie zakazu pracy w niedzielę….

mar 21, 2014 | MEDIA

Sejm w pierwszym czytaniu odrzucił dwa projekty ustaw wprowadzających zakaz pracy w placówkach handlowych w niedzielę. Obecnie zakaz pracy obowiązuje jedynie wtedy, gdy w ten dzień tygodnia przypada święto.

 

Wnioskodawcy argumentują, że wymuszanie pracy w handlu w niedzielę szkodzi rodzinie. Za odrzuceniem obu projektów opowiedziały się kluby poselskie PO, Twój Ruch i PSL. Za dalszymi pracami opowiadały się kluby PiS, SP i z zastrzeżeniami SLD.

Przedstawiając projekt poselski Robert Telus podkreślił, że niedziela powinna być przeznaczona na odpoczynek i życie rodzinne. Tymczasem w handlu zatrudnione są głównie kobiety, które pełnią ważne funkcje w życiu rodzinnym. W podobnym tonie wypowiadał się pełnomocnik Komitetu “Wolna Niedziela” Krzysztof Steckiewicz. Prezentując projekt obywatelski zwrócił uwagę, że ustawowe gwarancje otrzymywania za pracę w niedzielę innego dnia wolnego, nie zapewniają pracownikom zatrudnionym w handlu możliwości integracji z rodziną. Poza tym nie można uzasadniać działalności placówek handlowych w niedzielę potrzebą zaspokajania codziennych potrzeb ludności.

Obaj wnioskodawcy argumentowali też, że wprowadzenie zakazu pracy w handlu w niedzielę pozwoli zmienić sposób spędzania wolnego czasu. Zamiast zakupów będą wycieczki czy udział w imprezach kulturalnych.

Premier Donald Tusk powiedział dziennikarzom w Brukseli, że te argumenty nacechowane są hipokryzją. Dodał, że są setki tysięcy ludzi, którzy tak czy inaczej w niedzielę muszą pracować. Nie dotyczy to tylko obsługi hipermarketów czy galerii handlowych, ale również tysięcy ludzi pracujących w różnych służbach porządkowych, policyjnych, pracowników stacji benzynowych czy elektrowni. Szef rządu dodał, że jest bardzo dużo instytucji i przedsiębiorstw, które pracują w ruchu ciągłym, więc ideologiczny zakaz pracy w niedzielę nie wchodzi w rachubę.

Źródło. Gazeta Prawna

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 15 =