Młodzi pracują na własny rachunek

maj 28, 2015 | MEDIA

Ponad 43 proc. młodych Polaków pracujących na własny rachunek twierdzi, ?że robi to z konieczności, a nie chęci rozwoju biznesu, podaje ?Rzeczpospolita?.

Według najnowszego raportu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, praca na własny rachunek stopniowo zyskuje na popularności wśród młodych Europejczyków, choć często jest to efekt nie tyle unijnych programów promujących przedsiębiorczość, ile wysokiego bezrobocia wśród młodzieży po kryzysie z 2008 r.

Największe samozatrudnienie jest w krajach dotkniętych wysokim bezrobociem. W Grecji w 2013 roku 16% młodych ludzi pracowało na własny rachunek, we Włoszech 15,3%, na Słowacji 11%, a w Rumuni 10%. W Polsce zanotowano 8,3% młodych samozatrudnionych.

Jak podaje Eurofound, w Polsce ponad 43 proc. młodych ludzi w wieku 18-34 przyznało, że w ich przypadku praca na własny rachunek to nie chęć realizowania ambicji biznesowych, tylko sposób wejścia na rynek pracy.

Źródło. Rzeczpospolita

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 13 =