Co się dzieje w Puławach??

lip 27, 2012 | MEDIA

Zapraszamy do przeczytania felietonu autorstwa dr Leszka Pietrzaka na temat sytuacji w ZA Puławy.

Nadal toczy się gra o największego przemysłowego giganta Lubelszczyzny Zakłady Azotowe w Puławach. Dzisiaj wydaje się, że jedynym racjonalnym rozwiązaniem jest budowa wokół puławskich Azotów nowoczesnej grupy kapitałowej polskiej branży chemicznej. Przemawiają za tym poważne przesłanki ekonomiczne. Tylko czy rząd Donalda Tuska jest w stanie zapalić zielone światło dla takiego projektu?

 Co się dzieje w Puławach??

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 3 =