Andrzej Duda zapowiada złożenie projektu ws. wieku emerytalnego jeszcze w sierpniu.

cze 25, 2015 | MEDIA

Prezydent elekt Andrzej Duda powiedział, że po zaprzysiężeniu, jeszcze w sierpniu zamierza złożyć projekt ustawy dot. wieku emerytalnego. ?To będzie mój absolutnie pierwszy projekt? – oświadczył.
Andrzej Duda spotkał się w środę z szefem NSZZ ?Solidarność? Piotrem Dudą, w rozmowie tej uczestniczył także szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak. Następnie na spotkanie z prezydentem elektem do pałacyku MSZ przy ul. Foksal przyjechał prezes NBP Marek Belka.
Spotkanie Dudy z szefem ?Solidarności? dotyczyło m.in. projektu ws. wieku emerytalnego.
Spotkanie dotyczyło przede wszystkim podstawowego zobowiązania, jakie podjęliśmy z Komisją Krajową Solidarności w czasie kampanii wyborczej, dotyczącego ustawy obniżającej wiek emerytalny. Omawialiśmy założenia projektu, w jakim kierunku zmiany powinny podążać ? powiedział Andrzej Duda po spotkaniu.
Prezydent elekt zaznaczył, że projekt będzie zakładał obniżenie wieku emerytalnego, dobrowolność przechodzenia na emeryturę w połączeniu z 40-letnim okresem składkowym.
Do uwzględnienia jest kwestia kobiet. Pamiętajmy, że mają okresy, w których przebywają na urlopach macierzyńskich. Trzeba ukształtować ustawę, aby była dla nich korzystna -? podkreślił Andrzej Duda.
Dodał, że podczas spotkania z szefem ?S? ustalono harmonogram prac, termin dalszych spotkań i termin, w jakim będzie składany projekt. Prezydent elekt powiedział, że projekt jest prawie całkowicie gotowy.
Chciałbym, aby w sierpniu ten projekt został złożony. To będzie mój absolutnie pierwszy projekt -? dodał. Zaprzysiężenie Dudy odbędzie się 6 sierpnia.
Przed wyborami prezydenckimi, w maju Komisja Krajowa NSZZ ?Solidarność? udzieliła poparcia Andrzejowi Dudzie. Podpisana została wtedy ?Umowa programowa? między ówczesnym kandydatem PiS na prezydenta, a KK. Niektóre z postulatów, do realizacji których zobowiązały się strony umowy, to obniżenie wieku emerytalnego, wyeliminowanie umów śmieciowych i podwyższenie płacy minimalnej.
Szef ?S? Piotr Duda powiedział PAP po środowym spotkaniu z prezydentem elektem, że rozmowa dotyczyła ?Umowy programowej? i harmonogramu dojścia do poszczególnych punktów, a także tego, kiedy można spodziewać się konkretnych projektów.
Pan prezydent potwierdził to, że najpilniejszy jest projekt zmiany ustawy o wieku emerytalnym i kwoty wolnej od podatku. Czekamy na projekt prezydenta. Mówił, że w jak najszybszym czasie przekaże go nam, żebyśmy mogli, jako ?Solidarność? go zaopiniować, ewentualnie wnieść nasze poprawki -? powiedział szef ?Solidarności?.
Dodał, że pogratulował prezydentowi elektowi zwycięstwa i przekazał mu pamiątkową figurkę ?robotnika dobrych porozumień?.
W ?Umowie programowej? zawartej z ?Solidarnością? Andrzej Duda zadeklarował m.in., że będzie prowadził politykę zmierzającą do obniżenia wieku emerytalnego i powiązania uprawnień emerytalnych ze stażem pracy, a także zapewnienia rodzinom wychowującym dzieci dodatkowego wsparcia. Zobowiązał się również do ?przywrócenia odpowiedzialności państwa za zdrowie obywateli i reformy szkolnictwa?, skutecznej walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym zwiększenia wysokości progów dochodowych uprawniających do świadczeń socjalnych, oraz do wprowadzenia sprawiedliwego systemu podatkowego.
Umowa mówi również o zapewnieniu wzrostu minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, wycofaniu antypracowniczych zmian w Kodeksie pracy (szczególnie dot. czasu pracy i okresu rozliczeniowego), wyeliminowaniu stosowania śmieciowych umów o pracę oraz ?patologicznego samozatrudnienia?.
Andrzej Duda zobowiązał się również do tworzenia stabilnych miejsc pracy chroniących pracowników przed ubóstwem, wzmocnienia dialogu społecznego na szczeblu ogólnokrajowym, branżowym i zakładowym, zwiększenia uprawnień obywateli w zakresie referendów lokalnych i ogólnokrajowych oraz obywatelskich wniosków ustawodawczych, tak aby nie mogły być odrzucane w pierwszym czytaniu.
W umowie przewodniczący ?S? Piotr Duda oświadczył, że elementy programu wyborczego Andrzeja Dudy ?są zbieżne z celami programowymi NSZZ ?Solidarność? zawartymi w statucie związku?.

Źródło. wpolityce.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

13 + 6 =