EUROPEJSKA INICJATYWA OBYWATELSKA "ZAWIESZENIE PAKIETU KLIMATYCZNO-ENERGETYCZNEGO UNII EUROPEJSKIEJ"

sty 3, 2013 | MEDIA

midi_news_433_moj_prad.png1 stycznia 2013 roku wchodzą w życie postanowienia unijnego pakietu klimatyczno-energetyczego, nakazujące producentom energii zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla. W związku z tym Polaków czeka drastyczna podwyżka cen prądu, a nasza gospodarka może stracić nawet pół miliona miejsc pracy w ciągu 7 lat (zobacz “Skutki pakietu w pigułce”)

Choć wielu wydaje się, że klamka już zapadła, możemy się obronić. Naszą bronią jest Europejska Inicjatywa Obywatelska (zobacz “Co to jest EIO”). Pomysł, aby w celu uchronienia polskiej gospodarki i mieszkańców Polski przed skutkami pakietu, skorzystać z możliwości, jakie daje Europejska Inicjatywa Obywatelskiej wysunął Ludwik Dorn z Solidarnej Polski. Inicjatywę wsparli przedstawiciele NSZZ Solidarność. Do akcji przyłączyli się reprezentanci innych polskich central związkowych i organizacji pracodawców. W skład Komitetu Obywatelskiego (ogólnoeuropejskiego), obok przedstawicieli Polski, weszli reprezentanci 6 krajów UE: Austrii, Danii, Grecji, Litwy, Rumunii i Wielkiej Brytanii. Swój akces do inicjatywy zgłosili także Węgrzy i Bułgarzy.

Aby doprowadzić do zawieszenia pakietu trzeba zebrać co najmniej milion podpisów obywateli domagających się zawieszenia pakietu klimatyczno-energetycznego w przynajmniej 7 krajach UE. 8 sierpnia 2012 roku Europejska Inicjatywa Obywatelska ?Zawieszenie Pakietu Klimatyczno-Energetycznego Unii Europejskiej? została zarejestrowana przez Komisję Europejską. Od tego momentu Komitet Obywatelski tej inicjatywy ma 12 miesięcy, aby zebrać wymaganą liczbę podpisów.
Przedmiotem inicjatywy jest zawieszenie pakietu klimatyczno-energetycznego UE z 2009 roku (z wyłączeniem klauzul dotyczących efektywności energetycznej) oraz dalszych regulacji klimatycznych do czasu podpisania umowy międzynarodowej dotyczącej emisji CO2 przez największych emitentów jak Chiny, USA i Indie.

Główne cele to:
– zatrzymanie polityki klimatycznej UE marnotrawiącej setki miliardów euro na nieefektywne jednostronne działania klimatyczne w dobie kryzysu ekonomicznego
– zatrzymanie ?carbon leakage? – eksportu miejsc pracy i przedsiębiorstw do krajów rozwijających się, gdzie nie istnieją regulacje klimatyczne
– obniżenie cen paliw i energii, zwiększenie zatrudnienia i zmniejszenie ?nędzy energetycznej?, co zwiększy spójność społeczną i zmniejszy wykluczenie społeczne.
– zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez umożliwienie państwom członkowskim używania ich własnych zasobów energetycznych.

Podpisy będą zbierane zarówno tradycyjnie, jak również drogą elektroniczną w całej Europie.

Poniżej znajduje się plik z aktualnym drukiem do zbierania podpisów:

Formularz deklaracji poparcia dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej >>>

Szczegółowe informacje na temat akcji >>>

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

8 + 11 =