Wypowiedź w Panoramie Lubelskiej

lis 15, 2012 | MEDIA, video

Zapraszamy do obejrzenia wypowiedzi Pana Przewodniczącego NSZZ Solidarność Andrzeja Jacyny w sprawie konsolidacji branży chemicznej.

http://www.tvp.pl/lublin/aktualnosci/gospodarka/konsolidacja-azotow-podpisza-umowe-z-zakladami-z-tarnowa/9097024Wypowiedź Panorama Lubelska

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 10 =