Dlaczego nie jest podpisany Regulamin Prac nad Zmianami Taryfikatora? Dlaczego pracownicy nie mogą zmienić grupy i dostać podwyżek? Wyjaśnienie w piśmie Zarządu. Mamy pytanie jak długo jeszcze niejaki Pan Bartłomiej Tarkowski – przewodniczący „związku zawodowego” Solidność, będzie wywijał takie numery? Ilu ma członków w ZAP i czy oni popierają takie działanie? A może jest tak, że Pan Tarkowski ma tylko jednego członka związku w ZAP – i jest nim  Pan Tarkowski? Kiedy wreszcie zostanie przerwany ten chocholi taniec?